Organizare

În prezent întreaga activitate a societăţii este coordonată şi condusă din Timişoara. Dunca Expediţii este o societate pe acţiuni care are un Consiliu de Administraţie şi este condusă de un Director General. Activitatea operativă a societăţii este condusă de doi directori: Directorul Executiv şi Directorul de Exploatare.

Întreaga organizare a societaţii noastre este structurată pentru satisfacerea unei singure cerinţe; şi anume asigurarea unor servicii care să satisfacă pe deplin cele mai exigente cerinţe ale clienţilor noştri.

Romeo Dan Dunca - director general Constantin Daminescu - director executiv Doru Husarciuc - director exploatare
Romeo Dan Dunca - director general Constantin Daminescu - director executiv Doru Husarciuc - director exploatare

Departamente

Societatea este organizata pe Departamente si respectiv Compartimente de Lucru. Departamentele care functioneaza in societatea noastra sunt:

  • Departamentul Exploatare
    • Transport Intern
    • Transport Extern
  • Departamentul Financiar - Contabilitate
  • Departamentul Resurse Umane - Juridic
  • Departamentul Tehnic
  • Departamentul Calitate - Mediu
  • Departamentul Intretinere si reparatii - Service