Politica de calitate

Politica Dunca Expediţii SA în domeniul calităţii şi mediului este de a presta servicii de calitate, de a armoniza interesele firmei noastre cu cerinţele de mediu conform cu cerinţele de management stabilite prin standardele de referinţa SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2009.

În acest scop ne angajăm să:

 • ducem o politică de a câştiga fidelitatea clientilor nostri prin prestarea unor servicii de calitate;
 • respectăm şi să încurajăm dezvoltarea profesională, inteligenţa şi contribuţia individuală a angajaţilor. Investim în training, în comunicare şi onorăm competenţa;
 • aplicăm prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor existente armonizate cu normele Uniunii Europene, precum şi exigenţele interne ale grupului;
 • prevenim poluarea mediului prin investiţii în tehnici şi tehnologii de vârf verificate;
 • protejăm mediul înconjurător în principal prin reducerea atât a emisiilor cât şi a utilizării resurselor naturale neregenerabile, creşterea gradului de recuperare materiala şi energetică a deşeurilor şi reabilitarea mediului;
 • măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi îmbunătăţim continuu performanţele de mediu;
 • stabilim obiective privind calitatea serviciilor noastre pe care o măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi o menţinem;

  Dunca Expediţii SA are implementat, menţine şi îmbunătăţeşte continuu un sistem de management integrat calitate - mediu în conformitate cu cerinţele standardelor SR ISO 9001:2008 şi SR ISO 14001:2009 certificat de firma germana IFU-CERT Hannover încă din anul 2005.

Obiective

Dunca Expediţii este angajată pentru menţinerea unor performanţe ridicate în domeniul calităţii şi mediului pentru satisfacerea celor mai exigente cerinţe ale clienţilor aplicând prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor existente armonizate cu normele Uniunii Europene

Pentru menţinerea acestor societatea noastra a stabilit urmatoarele obiective:

 • reînnoirea parcului de autovehicule prin vânzarea autovehiculelor vechi şi înlocuirea acestora cu altele noi;
 • asigurarea câştigarii fidelităţii clienţilor prin prestarea unor servicii de calitate;
 • creşterea eficienţei serviciului de transport prin menţinerea şi îmbunătăţirea criteriilor de performanţă, creşterea numărului de curse performante;
 • perfecţionarea continuă a personalului şi implicarea activă în dezvoltarea companiei;
 • extinderea portofoliului de afaceri prin interconectarea cu Centrul Logistic Dunca;
 • dezvoltarea departamentului de servicii şi expansiunea pe noi pieţe externe;
 • dezvoltarea departamentului de transport aerian;
 • menţinerea în limitele legale a indicatorilor la emisiile în aer şi la deversări în apă;
 • creşterea responsabilităţii departamentelor privind protecţia mediului - Modalităţi de realizare a "Biroului Verde";

  Preocuparea noastră de îmbunătăţire continuă este susţinută de respectarea principiilor şi valorilor expuse în politica sistemului de management integrat.

Certificate

Dupa pregătiri intense care au implicat tot staful societăţii, în luna iulie 2005 Dunca Expediţii a fost certificată de către firma germana IFU-CERT din Hannover conform standardelor DIN EN ISO 9001:2000 şi DIN EN ISO 14001:2005.

Dupa introducerea sistemului de management integrat calitate - mediu, Dunca Expediţii a fost în măsură să direcţioneze activitatea de prestări servicii de transport către cerinţele clienţilor săi, folosind posibilitatea de a planifica şi controla toate procesele pe baza satisfacţiei clienţilor

Urmarirea proceselor chiar în faza iniţială, împreună cu paşii de optimizare au relevat deja avantaje ale sistemului de management integrat calitate - mediu în acest stadiu primar. Organizarea structurală şi procedurală transparente, precum şi implicarea personalului au asigurat baza acceptării sistemului de management integrat calitate - mediu pe baza standardelor DIN EN ISO 9001:2008 şi DIN EN ISO 14001:2009.

Cu ajutorul site-ului nostru vă vom ţine la curent cu evoluţia sistemului de management integrat calitate - mediu al societăţii Dunca Expediţii SA. Responsabilul cu Managementul Calitate - Mediu din cadrul societăţii este disponibil pentru a vă asigura informaţii suplimentare.